Phân trùn quế xịn cho Lan

2.9.19 - Sản phẩm
Phân trùn quế

  • Phân trùn quế nguyên chất 100%
  • Đã qua xử lý, giảm ẩm
  • Bón Lan, hoa các loại, rau sạch,..đều vô cùng tốt
  • Cách thức bón: trực tiếp
  • Đặc biệt: không sợ cháy cây, cháy la, bón nhiều càng tốt, cây không hề gì
Mua phân trùn quế, trùn quế giống xin liên hệ: 0911.860.222