Liên hệ

2.8.19 -
Liên hệ mua trùn quế

Thiên Long (Trùn Quế Đăk Lăk)

- Hotline: 0911.860.222
- Email: thienlong433@gmail.com
- Đc trại nuôi: Thôn 86, xã Ea Tiêu, Cư Kuin, Đăk Lăk (xem hướng dẫn đường đi)